سقف کلاهکی

سقف کلاهکی: طراحی سقف کلاهکی درست بر عکس بام شیبدار چهار‌بر است. به این ترتیب که شیب در دو ضلع فوقانی ملایم و در دو ضلع تحتانی تند می‌باشد. جلو‌آمدگی سقف‌های کلاهکی مجالی برای بنا نهادن ایوان و تراس در اختیار ساختمان سازان قرار می‌دهد. استفاده از سقف‌های کلاهکی در عمارات مدرن و امروزی رونق

ادامه مطلب